Co to jest karta SeB@?

Karta SeB@ jest to bezkontaktowa, elektroniczna karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych obowiązujących w Systemie Elektronicznego Biletu Autobusowego, należącego do MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Co to jest bilet elektroniczny?

To bilet jednorazowy lub okresowy zapisany na karcie SeB@ oraz informacje o uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych.

Co to jest elektroniczna portmonetka?

To usługa uruchomioną na karcie SeB@ pozwalającą na gromadzenie punktów, w celu ich wykorzystania do wnoszenia opłat za przejazdy oraz przewóz bagażu wg obowiązującej taryfy.
1 punkt = 1 zł.

Co to jest jednorazowy bilet elektroniczny?

To bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki, wymagający każdorazowej rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu

Co to jest okresowy bilet elektroniczny?

To bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, z limitem lub bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowej rejestracji przy wsiadaniu. Wskazane byłoby również wyrejestrowywanie przy wysiadaniu.

Co to jest Punkt Obsługi Klienta (POK)?

To punkt właściwy ds. przyjmowania wniosków o wydanie karty SeB@, wydawanie karty, sprzedaży biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki oraz sprawdzania stanu karty SeB@ przez użytkowników.

Co to jest rejestracja przejazdu?

To operacja zbliżenia e-karty do kasownika/czytnika w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem przez pasażera odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu zapisanego na karcie SeB@ biletu elektronicznego;

Co to jest personalizacja karty miejskiej?

To zapisanie na karcie SeB@ danych osobowych użytkownika ze zdjęciem;

Zapomniałeś hasła, które podałeś przy rejestracji?

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła do serwisu, możesz:
- ponownie dokonać rejestracji podając nowe hasło
- wygenerować nowe hasło klikając tutaj

Zapomniałeś adres e-mail, jaki podałeś przy rejestracji e-karty?

Skontaktuj się z nami podając numer posiadanej karty oraz hasło do weryfikacji. Po rozpatrzeniu takiego zgłoszenia, informacje o adresie e-mail zostaną usunięte, a Pasażer będzie mógł dokonać ponownej rejestracji podając nowy adres e-mail / hasło / itp.