1. Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania -zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Cała sieć

3,00 zł

1,50 zł

 

 

 

 

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 

2. Bilety jednorazowe -zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,90 zł

1,45 zł

na krótki przejazd (do 3 przystanków) Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,20 zł

1,10 zł

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 

3. Bilety jednorazowe czasowe - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Bilety czasowe Cała sieć

30 minut

3,00 zł

1,50 zł

60 minut

4,00 zł

2,00 zł

90 minut

5,00 zł

2,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

4. Bilety okresowe imienne – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE 30-dniowe

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

USTAWOWY / LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

100,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

Cała sieć

120,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

Aktywacja miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 

5. Bilety okresowe na okaziciela – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE 30-dniowe

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

USTAWOWY / LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

120,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

140,00 zł

70,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Aktywacja miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 

6. Bilety okresowe na okaziciela – zakupione w automatach biletowych.

RODZAJ BILETU

OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁEJ SIECI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

24-godzinny

10,00 zł

5,00 zł

48-godzinny

20,00 zł

10,00 zł

Weekendowy

18,00 zł

9,00 zł

 

Bilety okresowe na okaziciela:

1) 24 - oraz 48 - godzinne- uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci przez odpowiednio: 24 lub 48 godzin liczonych od momentu zakupu biletu;

2) weekendowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci ważne od piątku od godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 12:00.

 

7. Bilety EURO-NYSA:

- cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 40,00 zł;

- cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób) - 10,00 zł;

- cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower.