Bilet elektroniczny SeB@ jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym nośnikiem biletów MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zastępuje dotychczasowe bilety papierowe i może być również elektroniczną portmonetką.
     Ułatwia korzystanie z usług oraz skraca czas obsługi pasażera.