Bilet elektroniczny SeB@ jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym nośnikiem biletów komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze, zastępuje dotychczasowe bilety papierowe; może być również elektroniczną portmonetką.

SeB@ to karta zbliżeniowa o formacie i wielkości karty bankomatowej.

Bilet elektroniczny SeB@ ułatwi korzystanie z usług oraz skróci czas obsługi pasażera. Obsługa klienta możliwa będzie w Centrum Obsługi Klienta (COK), Punktach Obsługi Klienta (POK), przez Internet, w automatach stacjonarnych oraz w automatach mobilnych znajdujących się w autobusach. Klienci zyskają możliwość zakupu dowolnych, zdefiniowanych przez siebie rodzajów biletów, z uwzględnieniem przysługujących uprawnień do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych oraz podziału na strefę miasto/gmina w rozbiciu na poszczególne gminy.

System Biletu Elektronicznego

wdrażany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn.: "Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego".